• Ruim 30 jaar ervaring
  • Gratis levering
  • Hulp bij installatie
  • Landelijke reparatieservice
0

Privacyverklaring

KNNS BV, gevestigd aan Bijsterhuizen 30-13 6604 LP Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.knns.nl
Adres: Bijsterhuizen 30-13, 6604 LP Wijchen
Telefoonnummer: +31 88 5667000

Lisa van Koningsbruggen is de Functionaris Gegevensbescherming van KNNS BV. Zij is te bereiken via L.vanKoningsbruggen@knns.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

KNNS BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@knns.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KNNS Business Solutions BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

KNNS BV neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KNNS BV) tussen zit. KNNS BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Salesfeed stuurt de salesafdeling van KNNS BV een verslag van welke webpagina’s de bezoeker heeft bezocht. Van hieruit onderneemt een sales verantwoordelijke mogelijk actie. Bijvoorbeeld het bellen van de organisatie die webpagina’s heeft bezocht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KNNS BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 12 maanden op de gegevens die jij invoert op deze website. Tracking gegevens vanuit Salesfeed en Google Analytics worden niet verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

KNNS BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KNNS BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. KNNS Business Solutions BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. KNNS maakt gebruik van cookies die afkomstig zijn van Google en Salesfeed. Cookies worden pas geactiveerd nadat jij de cookieverklaring accepteert.

Google:
Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Het registreren van functionele data over hoe de bezoeker de website gebruikt
Type: HTTP
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Het aantal verzoeken per sessie beperken
Type: HTTP
Bewaartermijn: Per sessie

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Het registreren van functionele data over hoe de bezoeker de website gebruikt
Type: HTTP
Bewaartermijn: 1 dag

Cookie: Google Analytics
Naam: collect
Functie: Het versturen van data naar Google Analytics over de bezoeker met betrekking tot apparaten en gedrag.
Type: Pixel
Bewaartermijn: Per sessie

Cookie: doubleclick.net
Naam: r/collect
Functie: Ten behoeve van re-marketingactiviteiten.
Type: Pixel
Bewaartermijn: Per sessie

Salesfeed:
Cookie: Salesfeed
Naam: sfsid
Functie: Het bepalen welke organisatie de huidige website bezoekt.
Type: HTTP
Bewaartermijn: Per sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KNNS BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@knns.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

KNNS BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KNNS BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@knns.nl. KNNS BV heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: